Contact: +91-9420632200 Contact

Hospital Staff

Sr.No Name Designation Qualification
1 Dr.Mane Suryakant Atmaram Medical Superitendent MS Ayurveda
2 Dr.Mane Anilkumar Shankar Deputy Medical Superitendent BAMS,MS
3 Dr. Wachasunder Nachiket D. Consultant,Kayachikitsa BAMS,MS
4 Dr. Shinde Ajit Maruti Consultant,Pachkarma BAMS,MS
5 Dr. Megha Maruti Mohite Consultant,Panchkarma BAMS,MS
6 Dr.Aishwini Malharrao Shinde Consultant,Shalya Tantra BAMS,MS
7 Dr Rajaput Narayansingh B "Consultant Shalakya Tantra" BAMS,MS
8 Dr.Deshpande Varsha Aniruddh Consultant,Prasuti BAMS,MS
9 Dr.Jaykumar Prakash Patil Consultant, Kaumarbhritya BAMS,MS
10 Dr.Nikam Harshal S "Consultant Swastharitta" BAMS,MS
11 Dr.Gunwant Pushpa S Aatyayika BAMS
12 Dr.Patil Smita Pralhad EMO BAMS
13 Dr.Shrikant Vijay Thorat EMO BAMS
14 Dr.Sampada S Kshirsagar RSO BAMS
15 Dr.Pawar Sangram Suresh RMO BAMS
16 Dr Mali Kirti Nilkanth R.M.O. BAMS
17 DDr.Thorat Radhika Shrikant MO BAMS
18 Dr Ghag Tejaswini Sambhaji M.O BAMS
19 Dr.Mane Renuka Anandrao Clinical Registrar BAMS
20 Dr.Mihir Vachasunder Pharmacy Manager BAMS,MD